Aktivnosti Viktimološkog društva Srbije i Službe VDS info i podrška žrtvama tokom COVID-19 vanrednog stanja

 

U periodu od 1. aprila do 1. maja 2020., našoj Službi VDS info i podrška žrtvama obratilo se 17 osoba i zabaleženo je 20 poziva. Od toga 14 žena i 3 muškarca. U ovom periodu javilo nam se 11 osoba žrtava nasilja u porodici, 4 osobe su se javile za pomoć u vezi narušavanja prava iz radnog odnosa, dve osobe su se javile u vezi slučajeva imovinsko pravnih delikata i po jedna osoba obratila se za pomoć povodom slučaja seksualnog nasilja i pretnji. Takođe, jednoj osobi je pružena psihosocijalna podrška vezana za pandemiju virusom Covid 19.


Viktimološko društvo Srbije predano radi sa svojim korisnicama/ima i spremno je da Vam pomogne. Trudimo se da budemo ažurni sa novim oblicima pomoći koji će građanima biti dostupni, svesni oblika i vidova kršenja prava proisteklih iz trenutne situacije. Osećajte se slobodno da nas kontaktirate povodom naših usluga psihosocijalne podrške, pravnih saveta, informisanja o vašim pravima iz radnog odnosa, kao i povodom pretrpljenih posledica duže izolacije i socijalnog distanciranja, eskalacije partnerskog i porodičnog nasilja u izolaciji, otkaza sa posla i slično.


Sve žrtve nasilja i drugih oblika kriminaliteta, ali i oni kojima je potrebna psihosocijalna podrška vezana za pandemiju korona virusom mogu nas kontaktirati svakog radnog dana putem telefona 0655486421 od 10h do 20h, e-maila vdsrbija@gmail.com, internet stranice www.vds.org.rs ili preko Facebook naloga. Pošaljite poruku sa brojem telefona i mi ćemo Vas kontaktirati u što kraćem roku. Razgovori u kancelariji neće biti mogući u narednom periodu.

Budite solidarni! Mislite na sebe i druge!

Ako su Vam potrebne informacije i podrška, ako Vam je potrebno da sa nekim podelite svoje strahove i dileme, tu smo za Vas!

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE