Sa ovog mesta možete da uputite pitanja našoj Službi VDS info i podrška žrtvama popunjavanjem donje forme. Na Vaša pitanja odgovaraju saradnici VDS sa iskustvom rada sa žrtvama svih oblika povređujućeg ponašanja. Drugi korisnici će moći da pročitaju Vaše pitanje na sajtu Viktimološkog društva Srbije ukoliko pošaljete pitanje i ništa ne označite. Samo članovi VDS tima će moći da pročitaju Vaše pitanje ukoliko označite „Ne“ u delu Objaviti. U tom slučaju odgovor ćemo poslati na mail koji unesete u kolonu „E-mail“. 
From here, you can ask questions to our VDS info and victim support service by filling out the form below. Your questions are answered by VDS associates with experience working with victims of all forms of abusive behavior. Other users will be able to read your question on the website of the Victimology Society of Serbia if the question is not marked at all. Only VDS team members will be able to read your question if they check "No" in the Publish section. In that case, we will send the answer to the e-mail you enter in the "E-mail" column. 
Na postavljena pitanja biće odgovoreno najkasnije za dva radna dana.
VDS team members speaks English.
The questions asked will be answered in two working days at the latest.
Odgovore možete pročitati na strani Spisak pitanja i odgovora.
You can read the answers on the List of Questions and Answers page.


Ime:
Prezime:
Kontakt telefon:
E-mail:
Pitanje:
Objaviti:Samo za tim Službe VDS info i podrška žrtvama.
Only for the VDS Info and Victim Support team.
Odgovorite na postavljena pitanja.
Answer the questions asked.


Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE