Sa ovog mesta možete da uputite pitanja našoj Službi VDS info i podrška žrtvama popunjavanjem donje forme. Na Vaša pitanja odgovaraju saradnici VDS sa iskustvom rada sa žrtvama svih oblika povređujućeg ponašanja. Drugi korisnici će moći da pročitaju Vaše pitanje na sajtu Viktimološkog društva Srbije ukoliko pošaljete pitanje i ništa ne označite. Samo članovi VDS tima će moći da pročitaju Vaše pitanje ukoliko označite „Ne“ u delu Objaviti. U tom slučaju odgovor ćemo poslati na mail koji unesete u kolonu „E-mail“. 
Na postavljena pitanja biće odgovoreno najkasnije za dva radna dana.
Odgovore možete pročitati na strani Spisak pitanja i odgovora.


Ime:
Prezime:
Kontakt telefon:
E-mail:
Pitanje:
Objaviti:Samo za tim Službe VDS info i podrška žrtvama.
Odgovorite na postavljena pitanja.


Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE