Sa ovog mesta možete da uputite pitanja našoj Službi VDS info i podrška žrtvama popunjavanjem donje forme.
Vaši lični podaci koje pošaljete (ime, prezime, e-mail, broj telefona) neće biti objavljeni, a samo pitanje i odgovor hoće u koliko Vi ne budete insistirali na potpunoj privatnosti. Ovu mogućnost aktivirate "čekiranjem" polja ne u delu Objavljivanje pitanja i odgovora
Na postavljena pitanja biće odgovoreno najkasnije za dva radna dana.
Odgovore možete pročitati na strani Spisak pitanja i odgovora.


Ime:
Prezime:
Kontakt telefon:
E-mail:
Pitanje:
Objaviti:Samo za članove Viktimološkog društva Srbije.
Odgovorite na postavljena pitanja.


Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE