SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
POVODOM 22. FEBRUARA - EVROPSKOG DANA ŽRTAVA

 

Organizacija Evropska pomoć žrtvama (Victim Support Europe) je 1991. godine, na predlog predstavnika iz Švedske, proglasila 22. februar Evropskim danom žrtava sa ciljem da se posledice, koje žrtve kriminaliteta trpe, učine vidljivim široj javnosti i da se društvo podstakne da efikasnije i potpunije zaštiti prava žrtava. Od tada se širom Evrope ovaj dan obeležava različitim manifestacijama. Viktimološko društvo Srbije-VDS je počelo sa obeležavanjem ovog dana 2005. godine.

Povodom ovogodišnjeg obeležavanja Evropskog dana žrtava, Viktimološko društvo Srbije-VDS želi da skrene pažnju javnosti na žrtve seksualnog nasilja u obrazovnim institucijama. U cilju povećanja vidljivosti ovog vida nasilja, želimo da naglasimo, važnost prevencije, prepoznavanja žrtava, njihovih prava i potreba, kao i efikasne podrške i zaštite.

Seksualno nasilje je ozbiljan oblik kršenja ljudskih prava i javnozdravstveni problem. Mladi ljudi, uključujući studentkinje i studente, su u posebnom riziku da dožive neki vid seksualnog nasilja kao što su verbalno i neverbalno uznemiravanje seksualne prirode, seksualno uznemiravanje fizičkim kontaktom, seksualno ucenjivanje, seksualno uznemiravanje korišćenjem savremenih tehnologija, silovanje i pokušaj silovanja. Upravo tim oblicima seksualnog nasilja se bavi istraživanje koje VDS počinje da realizuje, a koje se odnosi na seksualno nasilje na fakultetima u Srbiji. Istraživanje je deo projekta koji sprovodi VDS pod nazivom: Seksualno nasilje na univerzitetima u Srbiji: Podizanje svesti i razvijanje inovativnih mehanizama za podršku žrtvama http://www.vds.rs/Projekat_SeksualnoNasiljeNaUniverzitetimaUSrbiji.htm.


Cilj istraživanja je dolaženje do podataka o obimu i karakteristikama seksualnog nasilja nad studentkinjama i studentima, kao i o njihovim predlozima vezano za prevenciju, podršku i zaštitu. Istraživanje se sprovodi na fakultetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Malobrojna istraživanja u Srbiji pokazala su da je seksualno nasilje prisutno na fakultetima, ali je ova tema još uvek slabo istražena. Univerziteti i fakulteti u Srbiji nemaju adekvatne mehanizme za prepoznavanje seksualnog nasilja i
podršku žrtvama. Upravo zbog toga slučajevi seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja ostaju neprijavljeni i nevidljivi.

Viktimološko društvo Srbije, povodom ovogodišnjeg Dana žrtava upućuje snažnu podršku svim žrtvama seksualnog nasilja, posebno studentkinjama i studentima, i poručuje im da nisu same/i i da nisu krive/i za ono što im se desilo!

Viktimološko društvo Srbije-VDS je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 12. novembra 1997. godine s ciljem unapređenja i zaštite prava i položaja žrtava kriminaliteta, rata, kršenja ljudskih prava i drugih oblika stradanja. U okviru VDS od 2003. godine funkcioniše služba za žrtve VDS info i podrška žrtvama. Služba je namenjena svim žrtvama kriminaliteta i kršenja ljudskih prava. Od osnivanja do danas, Služba je imala više od 10 000 kontakata sa žrtvama (ženama i muškarcima) različitih oblika kriminaliteta: nasilja u porodici, seksualnog nasilja, mobinga, proganjanja, imovinskih krivičnih dela, pretnji i drugih vidova kršenja ljudskih prava.

     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJEE