AKTIVNOSTI VIKTIMOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE
I SLUŽBE VDS INFO I PODRŠKA ŽRTVAMA
za period 1.maj -1. jun 2020.

 

U periodu od 1. juna do 1. jula 2020., Služba VDS info i podrška žrtvama zabeležila je 31 kontakt sa korisnicama/ima, od kojih nam se javilo 19 žena i 3 muškarca. U ovom periodu javilo nam se 12 osoba žrtava nasilja u porodici, 4 osobe javile su se za pomoć u vezi nasilja na radnom mestu i narušavanja prava iz radnog odnosa. 1 osoba obratila nam se za pomoć povodom pretnji, 1 osoba povodom fizičkog nasilja van porodice i radnog mesta, 1 osoba žrtva seksualnog nasilja, dok su se tri osobe javile sa problemima koji se ne mogu podvesti pod napred navedene kategorije. Takođe, obavljena su dva konsultativna razgovora u prostorijama VDS.


Viktimološko društvo Srbije predano radi sa svojim korisnicama/ima i spremno je da Vam pomogne. Trudimo se da budemo ažurni sa novim oblicima pomoći koji će građanima biti dostupni, svesni oblika i vidova kršenja prava proisteklih iz trenutne situacije. Osećajte se slobodno da nas kontaktirate povodom naših usluga psihosocijalne podrške, pravnih saveta, informisanja o vašim pravima iz radnog odnosa, kao i povodom pretrpljenih posledica duže izolacije i socijalnog distanciranja, eskalacije partnerskog i porodičnog nasilja u izolaciji, otkaza sa posla i slično.


Sve žrtve nasilja i drugih oblika kriminaliteta, ali i oni kojima je potrebna psihosocijalna podrška vezana za pandemiju korona virusom mogu nas kontaktirati svakog radnog dana putem telefona 0655486421 i 063356613 od 10h do 20h, e-maila vdsrbija@gmail.com, internet stranice www.vds.org.rs ili preko Viber, Whatsapp, Facebook i Instagram naloga. Pošaljite poruku sa brojem telefona i mi ćemo Vas kontaktirati u što kraćem roku. Razgovori u kancelariji neće biti mogući u narednom periodu.


Budite solidarni! Mislite na sebe i druge!


Ako su Vam potrebne informacije i podrška, ako Vam je potrebno da sa nekim podelite svoje strahove i dileme, tu smo za Vas!

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE