Jhanelle Gopie, iz Njujorka, SAD

provešće 10 nedelja u Viktimološkom društvu Srbije

kao deo Međunarodnog programa razmene (IFP)

Ja se zovem Jhanelle Gopie, imam 23 godine i dolazim iz Njujorka, SAD. Trenutno završavam magistarski rad u Novoj školi, koja se nalazi u Njujorku, studirajući međunarodne odnose i globalni razvoj. Leto provodim u Beogradu kao deo Međunarodnog programa razmene (IFP) koji se nudi na mom univerzitetu. Ovaj 10-nedeljni letnji program omogućava studentima da kroz seminare i nezavisno istraživanje rade i sprovode istraživanja sa organizacijama u zajednici, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, vladom i lokalnim agencijama u zemlji domaćina. IFP pruža studentima kritički kontekst za razumevanje globalnih problema, kao i mogućnost da se razviju osnove za rad u različitim zajednicama, sprovode istraživanja, analiziraju politike i implementiraju projekti u zemljama u razvoju.

Uvek sam imala strast za ravnopravnost polova, koju sam razvila tokom moje dodiplomske karijere. Inspirisana ženama u mom životu, iskoristila sam skoro svaku priliku za istraživanje i učenje o različitim ženskim pokretima širom sveta i kako mi kao svetska zajednica možemo nastaviti da se borimo za mnoge prepreke ženskim pravima. Rad u Viktimološkom društvu Srbije daje mi priliku da saznam više o aktuelnim pravima i politikama ugrožene populacie u regionu koji se često zanemaruje.

Moj istraživački projekat će se fokusirati na postizanje rodne ravnopravnosti kroz ekonomsko osnaživanje žena. Dok sam u Srbiji, radiću na istraživanju o trenutnoj ulozi žena u srpskoj ekonomiji, imajući u vidu istorijski kontekst koji ih vodi do njihovog trenutnog položaja. Takođe ću istražiti kako civilno društvo u Srbiji može delovati kao pokretač ekonomskog osnaživanja žena, kao i strategije koje se sprovode da bi se promenile politike. Tokom boravka u Beogradu, nadam se da ću posetiti različite organizacije civilnog društva pod vođstvom žena i proceniti prednosti, slabosti, pretnje i mogućnosti vezane za zagovaranje rodne ravnopravnosti kroz ekonomsko osnaživanje. Kroz svoj rad sa VDS, nadam se da ću takođe dati kontekst različitim pitanjima koja utiču na žene u radnoj snazi i zašto su zagovaranje i promena politike ključni za ravnopravnije društvo.

Zaista uživam u svom boravku u Beogradu, istražujući mnoge različite aspekte grada. Uzbuđena sam što sam saznala više o istoriji i kulturi Beograda. Radujem se radu i učenju od Viktimološkog društva Srbije i nadam se da ću doprinijeti VDS-u što bolje mogu.

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE