Memorandum o razumevanju između Republičkog javnog tužilaštva Republike Srbije i Viktimološkog društva Srbije

 

U cilju unapređenja prava žrtava, u petak 20. februara 2015. godine Republičko javno tužilaštvo i Viktimološko društvo Srbije su potpisali Memorandum o razumevanju.

 

Ovim memorandumom je definisana međusobna saradnja u cilju unapređenja položaja oštećenih lica i svedoka u krivičnom postupku, u skladu sa zakonom, međunarodnim standardima i modelima najbolje prakse. Republičko javno tužilaštvo i Viktimološko društvo Srbije će sarađivati kroz razvoj Službe za podršku oštećenim licima i svedocima u javnom tužilaštvu.

 

Memorandum su potpisali Republički javni tužilac, Zagorka Dolovac i predsednik Viktimološkog društva Srbije dr Slobodan Savić. Pored potpisnika, na svečanoj ceremoniji potpisivanja, prosutnima se obratila i Nj. E. Ambasador Velike Britanije Denis Kifa. Svečanoj ceremoniji su prisustvovali Čedomir Backović, predstavnik Ministarstva pravde Republike Srbije, predstavnici Republičkog javnog tužilaštva Branko Stamenković, Tomo Zorić i Marijana Santrač, predstavnici javnog tužilaštva Republike Srbije (Apelacioni javni tužilac u Beogradu, Viši javni tužioci iz Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca, predstavnici partnera na projektu Agencia konsalting Stiv Pits i Kit Hanter i predstavnica VDS, Jasmina Nikolić.

 

  

 
 
 

     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJEE