Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 
Podrška žrtvama
     
  Pomoć žrtvama  
  Postavite pitanje  
  Organizacije i institucije koje pružaju pomoć žrtvama  
  Informativni materijal za žrtve  
  Presude vezane za psihičko zlostavljanje na radu (mobing)  
  Kako, gde i kome se mogu obratiti žene kojima su povređena prava u sferi rada i zapošljavanja?  
  Primeri obraćanja Službi VDS info i podrška žrtvama  
 

Mesečni izveštaji o radu

Službe VDS Info i podrška žrtvama

 
  Kako možete da pomognete rad Službe VDS info i podrška žrtvama  
  Informacije za žene koje odlaze na izdržavanje kazne zatvora  

Kontakt

 

011 2288040

065 5486421

063 356613   

 

e-mail: vdsrbija@gmail.com internet stranica: www.vds.org.rs

Viber, WhatsApp, Facebook i Instagram nalog

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h

TEMIDA

 časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu

VDS biblioteka

Kalendar relevantnih događaja

Organizacije i institucije koje pružaju pomoć žrtvama

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE