Pomoć žrtvama


Različita povređujuća ponašanja se dešavaju tu odmah pored nas, u našem gradu, u našem komšiluku! Svako može da postane žrtva krađe, razbojništva, nasilja u porodici, nasilja na radnom mestu, džeparenja u autobusu, proganjanja ili nečeg sličnog!

U Srbiji postoje državne i nevladine organizacije koje pružaju podršku žrtvama nasilja u porodici, kršenja ljudskih prava, trgovine ljudima, nasilja na radnom mestu, deci žrtvama, ženama sa invaliditetom i drugim. Jedna od njih radi u okviru Viktimološkog društva Srbije i zove se VDS info i podrška žrtvama.

Služba VDS Info i podrška žrtvama (tel: 011 63 03 022 i 011 22 88 040) je namenjena svim žrtvama kriminaliteta i kršenja ljudskih prava, ženama i muškarcima. Služba pokušava da odgovori na najčešće potrebe žrtava i pruža:
• Informacije o pravima žrtava i načinima na koje ih mogu ostvariti • Poverenje, razumevanje, osnažujuću podršku, razmatranje mogućnosti za rešavanje problema, aktiviranje podrške u porodici i socijalnoj sredini, informacije o psihološkim reakcijama i dinamici oporavka, praktične informacije za ponovno uspostavljanje životnih tokova posle traumatičnog događaja i dr.
• Upućivanje u nadležne i specijalizovane institucije/organizacije u zavisnosti od konkretnih potreba žrtava u Beogradu i Srbiji
• Praćenje i podršku na sudu i kontakte sa državnim institucijama
• Podrška osuđenicama koje su posle dugogodišnjeg trpljenja nasilja izvršile krivično delo.

Sve žrtve ukoliko imaju dilemu kome treba da se obrate mogu da kontaktiraju ovu službu. Služba ima kontakte velikog broja specijalizovanih državnih i nevladinih organizacija.

Ako znate nekoga ko je bio žrtva pokušajte da mu budete podrška, saslušajte ga, nemojte ga kriviti i suditi o njegovim postupcima, pomozite mu da pronađe odgovarajuću službu koja mu može pomoći, poštujte njegova prava i potrebe!

 

 

 

 

 

     
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE