Projekat Viktimološkog društva Srbije odobren od strane Avon inicijative „Izolovana, a ne sama“ koju finansira Avon fondacija za žene

Sredstva projekta Avon fondacije, VDS će iskoristiti za podršku organizacijama u okviru Mreže žene protiv nasilja u Srbiji, kako bi se zadovoljile njihove hitne potrebe za pokrivanjem dodatnih operativnih troškova, troškova za osoblje koje radi na SOS telefonskim linijama za žrtve porodičnog nasilja, kao i za troškove obezbeđivanja neophodne zaštitne opreme (maske za lice i rukavice) za osoblje koje pruža direktnu podršku ženama i rad na terenu. Projekat će takođe uključivati neposrednu finansijsku pomoć najugroženijim ženama žrtvama porodičnog nasilja - za njihove odredbe kao što su hrana i lekovi. Projekat će se realizovati od 1. juna 2020. do 31. maja 2021. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE