Seksualno nasilje na univerzitetima u Srbiji: Podizanje svesti i razvijanje inovativnih mehanizama za podršku žrtvama

Nedozvoljena trgovina oružjem i nasilje izvršeno vatrenim oružjem u Evropi (projekat TARGET): Analiza stanja u Srbiji

Prepoznaj rodnu diskriminaciju, prepoznaj povredu prava u oblasti rada i zapošljavanja! Reaguj!

Decentralizacijom do osnaživanja Mreže Žene Protiv Nasilja, unapređenja usluga i položaja žena koje su preživele muško nasilje

Sprovođenje istraživanja i povezanih aktivnosti u okviru projekta “#SOSprotivNasilja – Medijska kampanja za smanjenje nasilja nad ženama tokom i nakon Covid-19 epidemije u Srbiji”

Moć promene – Moć prevencije rodno baziranog nasilja u Srbiji

Projekat Viktimološkog društva Srbije odobren od strane Avon inicijative „Izolovana, a ne sama“ koju finansira Avon fondacija za žene

 

 
Seksualno nasilje na univerzitetima u Srbiji:

Podizanje svesti i razvijanje inovativnih mehanizama za podršku žrtvama

 

Viktimološko društvo Srbije je jedna od devet istraživačkih organizacija iz sveta koje su ove godine dobile nagradu koju dodeljuju Inicijativa za istraživanje seksualnog nasilja i Svetska banka za inovacije u prevenciji i odgovoru na rodno zasnovano nasilje – SVRI (Sexual Violence Research Initiative) and World Bank Group Development Marketplace Award for Innovation in the Prevention and Response of Gender Based Violence 2020. Nagrada je dobijena za realizaciju projekta Seksualno nasilje na univerzitetima u Srbiji: Podizanje svesti i razvijanje inovativnih mehanizama za podršku žrtvama. Više o nagradi i ostalim nagrađenim institutima i organizacijama može se videti na https://www.svri.org/what-we-do/research-support/svri-grants/svri-grant-2020


Projekat Seksualno nasilje na univerzitetima u Srbiji: Podizanje svesti i razvijanje inovativnih mehanizama za podršku žrtvama pruža mogućnost da se bavi pitanjima vezanim za seksualno uznemiravanje na fakultetima u Srbiji. U okviru projekta će se analizirati postojeće politike i procedure postupanja u slučaju seksualnog uznemiravanja na fakultetima i razviti inovativni, na nalazima istraživanja zasnovani mehanizmi za blagovremni i senzitivan odgovor i podršku žrtvama seksualnog nasilja. Više informacija o projektu VDS možete videti ovde

 

Projekat počinje 1. jula 2020. i trajaće naredne dve godine. Projekat finansira Svetska banka.

 

     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE