Nedozvoljena trgovina oružjem i nasilje izvršeno vatrenim oružjem u Evropi (projekat TARGET):

Analiza stanja u Srbiji

Projekat TARGET - Trgovina oružjem i njen uticaj na nasilje izvršeno vatrenim oružjem u Evropi sprovode Flamanski mirovni institut (Belgija) i Institut za bezbednost i globalna pitanja Univerziteta Lajden (Holandija). Reč je o velikom međunarodnom istraživačkom projektu o nasilju izvršenom vatrenim oružjem u Evropi i nedozvoljenoj trgovini oružjem. Sastoji se od dubinske analize nasilja izvršenog vatrenim oružjem i uticaja nedozvoljene trgovine oružjem na nasilje koje se vrši i to u sedam zemalja: Belgiji, Estoniji, Holandiji, Poljskoj, Srbiji, Španiji i Švedskoj.


Viktimološko društvo Srbije-VDS sprovodi detaljnu analizu odnosa između obima i dinamike nasilja izvršenog vatrenim oružjem i nedozvoljene trgovine oružjem u Srbiji. Ciljevi studije koju realizije VDS su: 1) Da se utvrdi obim i priroda nasilja izvršenog vatrenim oružjem u Srbiji; 2) Da se utvrde karakteristike vatrenog oružja koje se koristi u slučajevima nasilja u Srbiji; 3) Bolje razumevanje mogućih mera i identifikovanje najbolje prakse, tj. da se utvrde postojeće mere i praksa u vezi sa sprečavanjem nasilja upotrebom vatrenog oružja, borbom protiv nedozvoljene trgovine oružjem i ograničavanjem uticaja nedozvoljene trgovine oružjem na nasilje; i 4) Da se razvije predlog za prikupljanje i evidentiranje podataka o uticaju nedozvoljene trgovine oružjem na vršenje nasilja vatrenim oružjem kako bi se poboljšalo prikupljanje informacija o ovim pitanjima.


Uticaj nedozvoljene trgovine oružjem na nasilje koje se vrši vatrenim oružjem se analizira putem prikupljanja detaljnih podataka o (oružju koje se koristi u) incidentima oružanog nasilja primenom kvantitativnih i kvalitativnih metoda. Prvi korak je desk analiza koja će rezultirati temeljnim pregledom postojećeg zakonodavstva, politike i prakse u vezi sa nedozvoljenom trgovinom oružjem i oružanim nasiljem, sistemima evidentiranja i čuvanja podataka i dosadašnjim istraživanjima nasilja upotrebom vatrenog oružja sprovedenim u Srbiji. Desk analiza će pružiti osnovu za razvoj metodologije za empirijski deo istraživanja. Drugi korak je empirijsko istraživanje koje se sastoji od: prikupljanja kvantitativnih podataka o incidentima oružanog nasilja u Srbiji i vatrenom oružju korišćenom u tim incidentima primenom ankete, i detaljnih intervjua sa ključnim akterima u Srbiji, kako bi se stekao dublji uvid i dobile informacije relevantne za bolje razumevanje kvantitativnih podataka. Rezultati istraživanja i zaključci biće predstavljeni na radionici u Beogradu. Povratne informacije dobijene od učesnika pomoći će u formulisanju preporuka i finalizaciji izveštaja.


Saradnici u okviru projekta su: Europol, Holandska nacionalna policija, UNDP-SEESAC, Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) i Evropski centar za praćenje droga i zavisnosti od droga (EMCDDA). Projekat finansira Generalna direkcija za migracije i unutrašnje poslove pri Evropskoj komisiji u okviru Fonda za unutrašnju sigurnost - Policije 2019. Više informacija o cilju projekta možete naći na https://vlaamsvredesinstituut.eu/en/target/.


VDS će učestvovati u projektu od septembra 2020. do kraja marta 2021.
 

     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE