VIII godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije - poziv

Žrtve između bezbednosti, ljudskih prava i pravde:

lokalni i globalni kontekst

Poštovana/i,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na Osmu godišnju konferenciju Viktimološkog društva Srbije pod nazivom Žrtve između bezbednosti, ljudskih prava i pravde: lokalni i globalni kontekst, koja će se održati u Beogradu, 30. novembra i 1. decembra 2017. godine.

Konferencija ima za cilj da okupi stručnjake/stručnjakinje i istraživače/istraživačice, koji se iz perspektive različitih disciplina, teorijski i praktično, bave pravima žrtava i pružanjem pomoći i zaštite žrtvama kriminaliteta, kršenja ljudskih prava i drugih vidova stradanja, i omogući sveobuhvatnu razmenu iskustava i znanja.

U okviru glavne teme Konferencije posebna pažnja posvetiće se vezi između koncepata bezbednosti, ljudskih prava i pravde i, s tim u vezi, kritičkoj analizi položaja žrtava u kontekstu globalnih i lokalnih odgovora na kriminalitet, bezbednosne pretnje i izazove i druge oblike kršenja ljudskih prava. Učesnici će razmatrati da li i u kojoj meri društveni odgovori na različite oblike viktimizacije omogućavaju žrtvama jednak pristup pravdi, poštovanje prava žrtava i izlaženje u susret njihovim potrebama. Tokom konferencije, učesnici će podeliti svoja iskustva u primeni standarda predviđenih relevantnim međunarodnim i evropskim dokumentima, posebno onih koje predviđa Direktiva Evropske unije o uspostavljanju minimalnih standarda o pravima, podršci i zaštiti žrtava kriminaliteta, i ukazati na dalje korake u unapređenju i zaštiti prava žrtava i poboljšanju njihovog ukupnog položaja.

Rad na konferenciji će se odvijati u okviru:
- Plenarnih sesija
- Tematskih sesija
- Radionica
- Poster prezentacija

Plenarni izlagači po pozivu su:

Prof. dr Marc Groenhuijsen: Veza između koncepata bezbednosti, ljudskih prava i pravde. Viktimologija u okruženju koje se brzo menja
Prof. dr Marc Groenhuijsen je redovni profesor na katedri za krivično pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tilburgu (Holandija), gde predaje krivično pravo, krivično procesno pravo i viktimologiju. Predsednik je Svetskog viktimološkog društva. Prof. dr Groenhuijsen je član Holandske kraljevske akademije nauka i počasni član Viktimološkog društva Srbije i Savetodavnog odbora naučnog časopisa Temida. Osnivač je i prvi direktor Međunarodnog viktimološkog instituta INTERVICT u Tilburgu. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za izuzetan doprinos i postignuća koja su značajna za razvoj viktimologije i usluga za žrtve. Prof. dr Groenhuijsen je jedan od vodećih svetskih stručnjaka za pitanja prava i položaja žrtava u kontekstu međunarodnog i evropskog prava i politike.

Prof. dr Katja Franko: Globalna (ne)sigurnost i nejednakost žrtava
Dr Katja Franko je profesorka kriminologije na katedri za kriminologiju i sociologiju Univerziteta Oslo (Norveška). Bila je rukovoditeljka projekta pod nazivom „Kontrola kriminaliteta i tehnološka kultura”, koji je finansiran od strane Norveškog istraživačkog saveta. Od 2011. do 2016. godine rukovodila je istraživačkim projektom o međusobnoj povezanosti migratorne politike i moći kažnjavanja pod nazivom „Kontrola kriminaliteta u pograničnim delovima Evrope“, koji je finansirao Evropski istraživački savet. Primarna istraživačka interesovanja prof. dr Franko vezana su za globalizaciju, migracije i kontrolu granica, međunarodnu policijsku saradnju, kao i za upotrebu naprednih informacionih i komunikacionih tehnologija u savremenim strategijama kontrole kriminaliteta. Objavila je veliki broj radova vezanih za globalizaciju, kontrolu migracija i bezbednost. Zajedno sa prof. Helene Gundhus, 2015. godine je dobila nagradu Radzinowicz Prize, koju dodeljuje časopis The British Journal of Criminology, za rad Policing Humanitarian Borderlands: Frontex, Human Rights and the Precariousness of Life (Policijska kontrola humanitarnih pograničnih područja: Frontex, ljudska prava i neizvesnost života).

Prof. dr Stephan Parmentier: Naknada štete žrtvama nakon nasilnih konflikata: Kako ih shvatiti ozbiljno?
Dr Stephan Parmentier je redovni profesor na Pravnom fakultetu Katoličkog univerziteta Leuven (Belgija), na kome predaje kriminologiju i sociologiju prava i ljudskih prava. Koordinator je istraživanja o ljudskim pravima i tranzicionoj pravdi na Institutu za kriminologiju u Leuvenu. Prof. dr Parmentier je Generalni sekretar Međunarodnog udruženja za kriminologiju. Član je Savetodavnog odbora Oksfordskog centra za kriminologiju i Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu. Profesor Parmentier je osnivač i urednik međunarodne serije knjiga o tranzicionoj pravdi (Intersentia Publishers, Kembridž/Antverpen) i urednik međunarodnog časopisa o restorativnoj pravdi Restorative Justice: An International Journal. Njegova istraživačka interesovanja uključuju političke zločine i tranzicionu pravdu, ljudska prava i azil, restorativnu pravdu i izgradnju mira. Član je Savetodavnog odbora naučnog časopisa Temida.

Prof. dr Vasiliki Artinopoulou: Obuka policije o potrebama žrtava rodno baziranog nasilja -Projekat PROTASIS
Dr Vasso Artinopoulou je redovna profesorka kriminologije na katedri za sociologiju Panteion Univerziteta društvenih i političkih nauka u Atini (Grčka), gde je i šefica katedre, a bila je prorektorka Univerziteta od 2009. do 2011. godine. Profesorka Artinopoulou aktivno učestvuje u mnogim nacionalnim, evropskim i međunarodnim organizacijama, radnim grupama, i istraživačkim projektima. Suosnivačica je i kodirektorka Instituta Restorativna pravda za sve (London, Ujedinjeno Kraljevstvo). Nalazi se na čelu Jedinice za kriminalitet i krivično pravo i Jedinice za rodna pitanja Evropske organizacije za javno pravo i ekspertkinja je Agencije za istraživanja Evropske komisije. Istraživačka interesovanja prof. dr Artinopoulou vezana su za ljudska prava i nasilje (posebno zlostavljanje žena i dece), vršnjačko nasilje, nasilje u školi i u sajber prostoru, viktimologiju, rodnu ravnopravnost i seksualno uznemiravanje na radnom mestu, maloletničku delinkvenciju, restorativnu pravdu i medijaciju.

     
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE