Statut, pravilnici i drugi opšti akti VDS

Statut Viktimološkog društva Srbije


Etički kodeks Viktimološkog društva Srbije

 

Pravilnik o izdavanju publikacija

 

Pravilnik o nagradama i priznanjima

 

Pravilnik o sprečavanju korupcije


Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti u VDS


Protokol Viktimološkog društva Srbije protiv seksualnog iskorišćavanja i zloupotrebe i prevencija seksualnog uznemiravanja i silovanja

 

 

 

     
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE