Viktimološko društvo Srbije (VDS) je nezavisno i neprofitno udruženje građana koje je osnovano sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu i to, bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava.

Viktimološko društvo Srbije osnovano je 12. novembra 1997. godine.

Predsednik Viktimološkog društva Srbije je prof. dr Slobodan Savić, a direktorka Jasmina Nikolić. Članovi Upravnog odbora su:
a. prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović
b. dr Slobodanka Konstantinović-Vilić
c. prof.dr Slađana Jovanović
d. doc. dr Mirjana Dokmanović
e. dr Ivana Stevanović
f.  dr Sanja Ćopić (predsednica Upravnog odbora)
g. Jasmina Nikolić (članica po funkciji)


Ako želite da se učlanite u VDS molimo vas da popunite pristupnicu i pošaljete na adresu e-mail:
vdsrbija@gmail.com. Download pristupnice u .doc  formatu.

 

     
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE