Organi upravljanja

Predsednik Viktimološkog društva Srbije je prof. dr Slobodan Savić.
Direktorka Viktimološkog društva Srbije je Jasmina Nikolić.
Predsednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije je dr Sanja Ćopić

Članovi Upravnog odbora su:
a. prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović
b. dr Slobodanka Konstantinović-Vilić
c. prof.dr Slađana Jovanović
d. doc. dr Mirjana Dokmanović
e. dr Ivana Stevanović
f.  dr Sanja Ćopić (predsednica Upravnog odbora)
g. Jasmina Nikolić (članica po funkciji)

 

Članovi Etičkog odbora VDS su:
a. prof. dr Slobodan Savić
b. prof. dr Veronika Išpanović
c. prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović

 

 

 

 

     
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE